פרוטוקול ישיבת הנהלה אגודה מוניציפלית מס' 2 תאריך 20 בינואר 2021

אסמכתא:פרוטוקול ישיבת הנהלה אגודה מוניציפלית מס' 2 תאריך 20 בינואר 2021
תאריך פרסום:05/05/2021 13:10
עדכון אחרון:05/05/2021 13:12

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

מושב רם-און, טל: 04-6499857, פקס: 04-8654822, דוא"ל: aguda.m@ram-on.co.il | הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב: ORLYKUNST CREATIVE